28 Mayıs 2016

“…… ahlak gelişimini, duygusal-güdüsel bir süreç olarak ele almıştır. …… ahlak gelişimini, kural, yasa ve daha yüksek ilkelerin öğrenilmesini içeren bilişsel bir yaklaşımla ele almıştır.” Ahlak gelişimini ele alış biçimleri verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kuramcı isimlerini sırası ile yazınız

Sigmund Freud  –  Piaget ve Kohlberg 


Emojileri GösterEmojileri Gizle