21 Mayıs 2016

Dilin öğrenilmesiyle ilgili olarak “çocuk diğer davranışlarını nasıl öğreniyorsa, dili de aynı öğrenme süreçleri aracı ile öğrenir” görüşünü savunan kuram hangisidir?

Edimsel Koşullanma 


Emojileri GösterEmojileri Gizle