30 Mayıs 2016

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul gören “sağlık” tanımını yazınız.

Sağlık, sadece bir hastalığın veya maluliyetin olmayışı değil, ayrıca zamanda bedenen, zihnen ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik içinde olmaktır. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle