26 Mayıs 2016

Günümüzde sosyal psikolojinin temel kavramlarından olan ve Kelman (1961) tarafından sosyal etki ve tutum değişimi süreçleri olarak geliştirilen üç kavram hangileridir?


İtaat – Özdeşleşme – Benimseme 


Emojileri GösterEmojileri Gizle