30 Mayıs 2016

Kültür-sağlık-hastalık ilişkisini ele alan absolutizm ve relativizm anlayışlarının temel görüşlerini yazınız.

Absolutizm, hastalık ve sağlığın kültürle hiçbir ilişkisi bulunmadığını, bunların birbirlerini etkilemeyen süreçler olduğunu savunur. 

Relativizm, temellerini antropolojiden alır ve bütün değişimlerin kökeninde kültürel kalıpların bulunduğuna inanır. Bu yaklaşıma göre kültür, sağlık ve hastalıklardaki temel belirleyicidir. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle