25 Mayıs 2016

Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinden “laboratuvar deneyi”nin sakıncalarından ikisini yazınız.

+ Çeşitli etkenlerin birbirinden ayrılarak tek tek çalışıldığı bu saf ortamdan, pek çok etkenin karmaşık bir etkileşim halinde olduğu gerçek hayatta genelleme yapmak zordur.

+ Deneklerin –araştırma amacını öğrenip davranışlarını ona göre ayarlamamaları için– kandırılmaları önemli bir etik sorundur. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle