13 Haziran 2016

Freud'un gelişim kuramına yapılan eleştirileri birer cümle ile yazınız.


  • Deneysel yöntemin uygulanamaması: Freud kavramları hep kuramsaldır. Bu kavramları destekleyen veya karşı çıkan deneysel veri yoktur.
  • Cinselliğin aşırı vurgulanması: Eleştiri kişilik gelişiminin temeline cinsiyeti koymasıdır.
  • Nörotik kişilerin gözlemine dayalı bir kuram olması: Psikoanalitik kuramın bütün insanlara geçerli olabilmesi için hem nörotik hem de normal insanlar üzerinde yapılan gözlemlere dayandırılması gerektiğini ileri sürerler.
  • Her şeyi açıklayabilen, gücü sınırsız bir kuram olması: Freud'un kuramı her insan davranışını nörotik bir davranış olarak yorumlayabilir. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle