29 Haziran 2016

Freud'un Psikanalitik Gelişim Kuramı'nın temel ilkelerini yazınız.

Oral dönemde başlıca haz kaynağı, ağızdan besin almaktır. 

Anal dönem: Besin maddesi sindirildikten sonra artıkları bağırsağın son bölgesinde birikir ve anüs kasları üzerinde belirli güçte bir basınç yaptığında dışarıya atılır. 

Fallik dönem:  Gelişimin bu döneminde,  cinsel organların işlevlerine ilişkin cinsel ve saldırgan içerikli duygular önem kazanır. 

Genital dönem: Önceki dönemlerdeki duygusal ihtiyaçlar narsistik yollardan sağlanmaktayken, ergenlik çağında  narsisistik eğilimlerin bir bölümü gerçek objelere yönelmeye başlar. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle