9 Haziran 2016

Gelişim psikolojisinde Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı ile Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramının en önemli iki farkını yazınız.


  • Erikson ve Freud’un temel ayrışma noktası, Erikson’un cinsel dürtülere Freud’a göre çok daha az önem verirken, sosyal ve kültürel etkiler üzerinde daha fazla durmasıdır.

  • Erikson, Freud’dan farklı olarak kişiliğin gelişimini beş evrede değil, yaşam boyu süren sekiz evre halinde ele alır.  


Emojileri GösterEmojileri Gizle