14 Haziran 2016

“Normaldışı davranış”ı kısaca tanımlayınız.

Bazı psikologlarca başkalarını üzen ve yardım için çare aratan davranışlara normal dışı davranış denir. Böyle normal dışı davranış tanımlamasına sosyal-etiketleme yaklaşanı (social-labeling approach) adı verilir. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle