6 Haziran 2016

Türkiye'de kentleşme sürecinde ruhsal bozuklukların sıklık ve dağılımının demografik özelliklerini yazınız.


  • Tüm ailelerin %32’sinin psikiyatrik açıdan (en az bir birey) sorunlu olduğu 
  • Ruhsal bozukluğun okuryazar olmayanlarda, öğrenim görmüşlere kıyasla üç kat fazla olduğu 
  • Sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda daha yaygın olduğu
  • Cinsiyet açısından bakıldığında göre Kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla olduğu
  • Evli kadınlarda evli erkeklere göre üç katı fazla olduğu 
  • İleriki yaşlarda (50-59 yaş grubu) yaygınlaştığı ve etkisinin arttığı saptanmıştır. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle