6 Haziran 2016

Yaşam süresini ve kalitesini etkileyen değişkenleri yazınız.


  • Kişi başına düşen milli gelirdeki sağlık harcamalarının düşüklüğü, 
  • Demografik özellikler, 
  • Kötü beslenme, 
  • Fakirlik, 
  • Eğitimsizlik, 
  • Sağlık sistemlerindeki yönetim bozuklukları, 
  • Araç gereç ve insan gücü yetersizliği. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle