4 Temmuz 2016

Erikson'un kuramında, Freud'un üç gelişim dönemine karşılık gelen dönemlerin isimlerini yazınız.


  • Anal-kas Dönemi: Özerklik ya da Utanç ve Kararsızlık - Freud'un Anal Dönemi
  • Cinsel-devinsel Dönem: Girişim ya da Suçluluk - Freud'un Fallik dönemi
  • Gizil Dönem: Beceri ya da Aşağılık Duygusu - Freud'un Gizil dönemi 


Emojileri GösterEmojileri Gizle