6 Temmuz 2016

Yaygın anksiyete bozukluklarının nedenlerinden beşini yazınız.


  • Kusurlu ana-baba tutumları yaygın anksiyetenin oluşumundaki önemli  nedenlerden biridir.
  • Çocuklarda görülen anksiyetelerin çoğu, okul çalışmalarında ana-babanın içerikleşmiş  yüksek beklentilerine uygun bir başarıya ulaşamama  kaygısı.
  • Günlük yaşamı sürdürebilmek için gerekli yeteneklerin geliştirilememiş olması.
  • Tehlikeli dürtüleri denetim altında tutma güçlüğü.
  • Baskı altında olan cinsel istekler de savunma engellerini yıkarak bilinç düzeyine çıkma tehlikesi. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle