5 Temmuz 2016

Paranoid kişinin özelliklerinden üçünü yazınız


  •  Kişi önceleri kendi  içinde duyduğu  ve  tanımlayamadığı  farklılığı,  çevresinden  geldiğini varsaydığı bazı ipuçlarıyla açıklamaya başlar. 
  •  Bir toplulukta kendi aralarında  gülüşmekte olan  insanların kendisinden söz  ettikleri  inancına  kapılır,  bir  diğer  insanın  anlattıklarında  kendi  adını duymuş  gibi  olur  ya  da  duyduğu  bir  sözü  kendisine  ilişkin  olarak  yorumlar.
  • Bazen  radyo  ya  da  televizyondaki konuşmacıların kendisiyle  ilgili  üstü  kapalı  haberler  verdiklerine  inanır.  Bu  dönemde  kişinin,  kendi yetersizliğinin  diğer  insanlar  tarafından  da fark edilip konu  edildiğine inancı kesinleşmiştir. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle