5 Temmuz 2016

“Şizofreni”nin genel bir tanımını yapınız

Şizofrenik tepki, genellikle ergenlik döneminin sonlarında ya da genç yetişkinlik te görülen, çeşitli oranlarda ve biçimlerde duygusal, davranışsal ve zihinsel bozuklukların eşlik ettiği, gerçeklik ilişkilerinde derin bozukluklada karakterize olan psikotik tepki  gruplarından biridir. Bu tepkiler, düşünce akımında olağandışı sapmalar, daha önceki gelişim dönemlerine gerileme eğilimleri ve çoğu kez, sanılar ve hezeyanlarla belirlenir. 


Emojileri GösterEmojileri Gizle